Implantat

Implantat

Tandimplantat är vanligen metallskruvar av titan som opereras fast i käkbenet under tandköttet. De fungerar som konstgjorda tandrötter som tandläkaren sedan kan fästa en tandkrona på. Ofta är ett tandimplantat den estetiskt mest tilltalande lösningen om du vill ersätta en eller flera saknade tänder. En helkeramisk tandkrona eller tandbro som fästs vid ett tandimplantat är en komplett och vacker lösning för ett vackert leende.

Hur fungerar tandimplantat?

Efter operationen växer käkbenet ihop med tandimplantatet som därför blir ett bra stöd för konstgjorda tänder. Proteser och broar som sätts på implantat sitter fast i munnen – en viktig fördel när du ska äta och prata. Detta gör att proteser och broar liksom enstaka kronor som placerats på implantat, känns mer naturliga än avtagbara proteser.

En del patienter tycker att vanliga proteser är obehagliga eller kan inte använda dem på grund av inflammationer, dåligt protesunderlag eller kväljningar. Dessutom måste vanliga broar fästas på tänder på var sida om det utrymmet där det saknas tänder. En annan fördel med implantat är att inga angränsande tänder behöver prepareras eller slipas ned för den nya ersättningstanden eller tänderna.

Behandling med implantat kräver att det finns tillräckligt med käkben för att kunna fästa implantaten. Noggrann munhygien och regelbundna tandläkarkontroller är viktiga för att implantaten ska fungera optimalt. Tandkött och käkben måste hållas friska för att behandlingen ska lyckas på sikt.

Hur går det till?

Behandlingen kräver undersökning, noggrann planering och information. En omfattande röntgenundersökning behöver göras. Med en varsam operationsteknik placeras titanskruvar – fixturer – i käkbenet. Antalet styrs av hur många tänder som skall ersättas. Ingreppet tar normalt 1-3 timmar.

Beroende på när du får det färdiga arbetet kan du få en tillfällig tandersättning som skydd. På fixturen/fixturerna placeras den slutgiltiga konstruktionen. Tiden mellan operation och slutresultat varierar beroende på olika faktorer men vanligtvis tar en implantatbehandling mellan 3-6 månader.

Hur länge håller implantat?

Implantaten håller oftast livet ut beroende på var de sitter. En annan viktig faktor för att implantaten skall hålla livet ut är att man är noggrann med munhygienen, vi rekommenderar därför att man regelbundet besöker en tandhygienist.

I stort sett alla patienter kan behandlas med implantat. Varje fall är unikt och planeras och utförs på ett sådant sätt som är anpassat till patienten. Antalet tänkbara fall och kombinationer är stort. Nedan presenteras de vanligaste alternativen.